Stanton Lakes

Stanton Lakes

Menu of the Day - Two Courses £10
Tues to Sat 12 noon/2.30pm

Stanton Lakes
Broughton Road
Stoney Stanton LE9 4JA

T: 01455 283043
www.stantonlakes.co.uk